De Februaristaking

Aan het begin van de oorlog en na de bezetting leek er niet veel mis te zijn. De Duitsers waren dan wel in oorlog met de rest van Europa, ze gedroegen zich nog netjes.

Nederland bood weinig weerstand.

Maar dat veranderde toen de Duitsers de Nederlandse straatnamen begonnen te veranderen in die van Duitse politici of steden.

De bevolking vond dit niet prettig. In februari 1941 brak er dan ook een massale staking uit. Twee dagen lang lag het vervoer stil. Treinen en trams deden het niet.

Maar iedereen die meedeed aan de Februaristaking werd door de nazi’s opgepakt en riskeerde grote straffen.

Ondanks de harde maatregelen van de Duitsers, waren de eerste stappen van verzet gezet.

Februaristaking